DIENSTEN

Project Management

Uw project van A tot Z managen. Door de verantwoordelijkheid voor uw project op me te nemen, kan ik U ontzorgen. 


Engineering

Het samen met u opzetten van uw idee, het ontwerp, het uitgangspunten document (URS) budget en planning van de investering.

Constructie Management

Het begeleiden, aan- en bijsturen van contractors tijdens de uitvoering tot en met inbedrijfstelling.